Casino Việt Nam và phố đèn đỏ sẽ được đặt chung một nơi.

Casino Việt Nam và phố đèn đỏ sẽ được đặt chung một nơi.