game đánh xèng, Biểu tượng Scatter trong các game đánh xèng (Phần 2)