biểu tượng Scatter, Các biểu tượng Scatter trong game đánh xèng online.