đánh xèng trực tuyến, Cách đánh xèng trực tuyến như một chuyên gia